as_czerwony.jpg
Home

Artykuły

  POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA "AS"

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 

1. Dane zbierane przez Serwis Internetowy:

1) W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:

a) adres IP oraz nazwa domeny,

b) używany typ przeglądarki internetowej,

c) typ systemu operacyjnego.

2) Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analiz marketingowych.

  

2. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy

1)Administratorem danych jest Przychodnia Weterynaryjna "AS" s.c., ul. Składowa 37a, 90-001 Łódź, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (dalej: AS). AS przetwarza dane Użytkownika dla celów związanych z realizacją kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 pkt a)  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2) W przypadkach określonym szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

3) Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4) Dane osobowe podane przez Użytkowników podczas wypełniania formularzy w Serwisach Internetowych zna tylko Użytkownik i As. Przychodnia Weterynaryjna, która to gwarantuje, że dane osobowe Użytkowników nie zostaną nikomu ujawnione, poza przypadkami, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w udostępnianiu danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, osobom trzecim.

5) Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez AS, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Użytkownika  do AS oraz przez AS do Użytkownika lub aż do cofnięcia zgody.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotycząca jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcą danych Użytkownika są podmioty świadczące usługi hostingowe.

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.

Dane nie są transferowane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej.

 

3. Cookies

1) Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Użytkownika).

2) Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.

3) Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.

4) Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.

5) Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative.

6) Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

 

4. Postanowienia końcowe

1) Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

2) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 marca 2019r. 

© Przychodnia AS 2018